Zaproś znajomych

Zaproś do fotomody.pl swoich znajomych oraz osoby, które współpracowały z Tobą

www.fotomody.pl na Facebook.com

Regulamin

data aktualizacji: 08.03.2009 r.

Regulamin serwisu www.fotomody.pl

 • I. Wstęp

  Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.fotomody.pl. W Regulaminie tym, zawarte są prawa i obowiązki użytkowników korzystających z serwisu internetowego www.fotomody.pl. Osoby korzystające z serwisu internetowego www.fotomody.pl zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem oraz do przestrzegania zasad w nim zawartych.

 • II. Definicje

  • 1. www.fotomody.pl / Serwis – społecznościowy serwis internetowy, którego właścicielem jest Adam Warmuz.
  • 2. Gość - Użytkownik niezalogowany z ograniczonym do przeglądania prawem dostępu do Serwisu.
  • 3. Administrator - osoba fizyczna zarządzająca i świadcząca usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
  • 4. Użytkownik – zarejestrowana osoba, która potwierdziła rejestrację w Serwisie.
  • 5. Konto – obszar Serwisu, w którym Użytkownik ma możliwość modyfikacji danych związanych ze swoją osobą i działalnością, oraz miejsce do zarządzania danymi innych usług Serwisu.
  • 6. Nazwa profilu – automatycznie tworzona nazwa profilu z danych podanych przez Użytkownika. Dane te to imię i nazwisko w przypadku gdy Profil jest dostępny publicznie lub liczba (identyfikator Profilu) w przypadku gdy Użytkownik określi dostępność Profilu tylko dla osób zalogowanych lub tylko dla osób z listy kontaktów.
  • 7. Profil – indywidualna strona internetowa każdego użytkownika w obrębie Serwisu.
  • 8. Prywatna wiadomość – wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika w wewnętrznym systemie prywatnych wiadomości Serwisu.
  • 9. Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika Serwisu.
  • 10. Moderator – Użytkownik Serwisu, któremu została przydzielona ranga moderator przez administratora Serwisu, w celu podejmowania działań blokowania materiałów niezgodnych z Regulaminem. Moderator może podejmować działaia mające na celu dbanie o wysoką jakość i poziom Serwis www.fotomody.pl.
  • 11. Osoba – osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 • III. Zasady ogólne

  • 1. Serwis internetowy www.fotomody.pl skierowany jest do modelek, modeli, fotografów, projektantów mody, przedstawicieli studio fotograficznych, fryzjerów, projektantów odzieży a także innych osób zainteresowanych branża fotografii mody.
  • 2. Serwis umożliwia użytkownikom prezentowanie swojego portfolio w postaci zdjęć, których są autorami lub brali udział w powstaniu zdjęcia.
  • 3. Dane w serwisie mogą umieszczać tylko zarejestrowani w Serwisie Użytkownicy.
  • 4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i prace publikowane w Serwisie przez zarejestrowanych Użytkowników.
  • 5. Użytkownik Serwisu ma prawo usunąć Konto z Serwisu korzystając z odpowiedniej funkcji udostępnionej w Serwisie.
  • 6. Właściciel Serwisu ma prawo usunąć treści i prace publikowane w Serwisie przez Użytkowników w przypadku gdy:
   • a. Użytkownik nie posiada praw do prezentacji prac.
   • b. Zamieszone prace działają na szkodę osób na nich prezentowanych lub osób trzecich.
   • c. Zamieszczone prace nie są związane z tematyką serwisu.
  • 7. Serwis www.fotomody.pl zastrzega sobie prawo do:
   • a. okresowego wyłączenia Serwisu www.fotomody.pl.
   • b. zmiany, korekty lub redakcji informacji podawanych przez Użytkownika w polach opisujących prace.
   • c. usunięcia, w wyjątkowych sytuacjach, całej zawartości Serwisu www.fotomody.pl.
   • d. zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu www.fotomody.pl, po uprzednim powiadomieniu użytkowników na stronach Serwisu www.fotomody.pl.
  • 8. W serwisie www.fotomody.pl wymagane są zdjęcia w bardzo dobrej jakości, na wysokim poziomie artystycznym oraz warsztatowym. Zdjęcia które nie spełniają tych kryteriów będą usuwane z serwera i nie pojawią się w Serwisie.
 • IV. Rejestracja

  • 1. Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza zawartego na stronie www.fotomody.pl/rejestracja.
  • 2. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, zaakceptowała postanowienia Regulaminu oraz ukończyła z powodzeniem proces rejestracji.
  • 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych. W przypadku podania błędnych danych Konto Użytkownika może zostać zablokowane do wyjaśnienia.
  • 4. Użytkownik ma obowiązek na bieżąco aktualizować dane osobowe w przypadku gdy zmiany takie są konieczne.
 • V. Regulamin

  • 1. Serwis www.fotomody.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili informując o tym Użytkowników Serwisu poprzez wskazanie ostatniej daty aktualizacji przed treścią Regulaminu.
  • 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, zrywając jednocześnie umowę między Serwisem www.fotomody.pl a użytkownikiem, co w efekcie spowoduje usunięcie Konta.
 • VI. Prawa autorskie i własnościowe

  • 1. Serwis www.fotomody.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność Administratora Serwisu www.fotomody.pl wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
  • 2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w punkcie VI podpunkt 1., a także rozsyłanie i sprzedaż tych materiałów są niedopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia w formie pisemnej, udzielonego przez podmiot uprawniony (Administrator).
  • 3. Zawierając umowę z Administratorem Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób.
  • 4. O ile nie podano inaczej, wszelkie prawa, tytuł, i udziały - wszelkich: (a) zarejestrowanych lub nie znaków towarowych, znaków usługowych, znaków firmowych; (b) patentów, wniosków patentowych, możliwych do opatentowania idei, wynalazków i/lub ulepszeń; (c) tajemnic handlowych, informacji zastrzeżonych, wiedzy; (d) wszelkich ich podziałów, kontynuacji, ponownych wydań, odnowień, rozszerzeń, obecnych lub wnioskowanych, wydawanych lub nabywanych; (e) zarejestrowanych lub nie praw autorskich, w tym również, bez ograniczeń, wszelkich form, obrazów, reprezentacji audiowizualnych, tekstów, oprogramowania, oraz (f) wszelkiej innej własności intelektualnej, praw zastrzeżonych lub innych praw, związanych z własnością niematerialną, wykorzystywanych, opracowanych, obejmujących, wyrażonych lub praktykowanych w związku z dowolną z Usług - przynależą Administratorowi www.fotomody.pl, natomiast Użytkownik zobowiązuje się nie wysuwać żądań udziału lub posiadania wszelkich takich praw własności intelektualnej Serwisu www.fotomody.pl. Użytkownik potwierdza, iż nie zyskuje żadnego tytułu do praw własności intelektualnej Serwisu oraz że nie otrzymuje żadnych praw ani jednoznacznie wyrażonych, ani domniemanych, oprócz praw wyraźnie nadanych w niniejszej Umowie.
 • VII. Polityka prywatności

  Serwis www.fotomody.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników serwisu.

  Serwis www.fotomody.pl gromadzi dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, te dane to między innymi nazwa przeglądarki, adres IP, na podstawie którego można stwierdzić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez www.fotomody.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwisu.

  Serwis www.fotomody.pl stosuje tzw. Cookies w celu dostarczenia usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika. Cookies jest niewielką informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku, którą oprogramowanie na serwerze może ponownie odczytać podczas ponownej wizyty w serwisie z danego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce, jednak może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu www.fotomody.pl.

  Serwis www.fotomody.pl może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od www.fotomody.pl i nie są przez www.fotomody.pl kontrolowane. Podawane linki do innych stron są prezentowane dla wygody Użytkownika i informacji. Inne serwisy mogą mieć własne zasady ochrony danych osobowych. Serwis www.fotomody.pl nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiekolwiek działania tych stron.

Data: 26.11.2010 23:09

Dołącz do nas na facebooku