339449774_766785108389246_67,

339449774_766785108389246_67

Karol Lusawa

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.