330772106_738458514350615_73,

330772106_738458514350615_73

Karol Lusawa

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.