dydymus blue lady,

dydymus blue lady

Wojciech "dydymus de sign" Dydymski

copyright by dydymus
http://dydymus.pl

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.