JBL Art Factory,

JBL Art Factory

Joanna Zysnarska

model: Julia Suszfalak
mua: Justyna B. Langner

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.