..., dzieci, sesja, studio

...

Łukasz i Angela Basińscy

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.