unspoken words, akt, bw

unspoken words

Joanna Zysnarska

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.