2513074589_326ecb7a4c, B+W, JSG, b&w, model, women

2513074589_326ecb7a4c

Jan Szymon "JSG" Gołowacz

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.