3618376107_14e4054ec7_o, B+W, JSG, b&w, men, model

3618376107_14e4054ec7_o

Jan Szymon "JSG" Gołowacz

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.