Czekam...., kobieta, nagość

Czekam....

Sylwia Sylvie

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.