109a1962de19a1ffe3589819f910, foto, portret, twarz, zdjęcie

109a1962de19a1ffe3589819f910

Astra Maturska

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.