95823a68e976c85aedb9e2e4196d, foto, portret, twarz, zdjęcie

95823a68e976c85aedb9e2e4196d

Astra Maturska

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.