Ice Queen,

Ice Queen

Aleksandra Starachowska

Foto: Agnieszka Tylka
Modelka: Agata

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.