Hania, fashion

Hania

Monika Piecha-Ziółkowska "mpiecha"

modelka: Hanna Yahorava

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.