,

Aleksandra Starachowska

Fot. Agnieszka Tylka

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.