,

Aleksandra Starachowska

Fotografia: Natalia Turczyk

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.