Le petit soleil,

Le petit soleil

Aleksandra Starachowska

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.