RadekArtPhoto-9350,

RadekArtPhoto-9350

Radek Janicki

Modelka: Chandia, Uganda
Lokalizacja: Kampala, Uganda

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.