RadekArtPhoto-3167,

RadekArtPhoto-3167

Radek Janicki

Modelka: Debbie Oyugi, Kenya
Designer: Galina Tatarinova, Russia

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.