photo: Ewa Rykowska,

photo: Ewa Rykowska

Patryk Janas

photo: Ewa Rykowska
Model: Patryk Janas

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.