20139838_1513921331980251_20, Sylwester Sitkowiak

20139838_1513921331980251_20

Sylwester Sitkowiak

Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.